Arabesque

dance academy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur at vero adipiscing elit, sed do eiusmod.

Šokiai vaikams

Šokiai vaikams

Šokiai vaikams

Šokio užsiėmimai 3-4 m. ir 5-6 m. vaikams paremti improvizaciniais žaidimais ir terapiniais judesio metodais. 7-10 m. vaikai mokosi klasikinio ir šiuolaikinio šokio pagrindų. Daug dėmesio skiriame grupės tarpusavio santykio kūrimui, pagarbiam ir empatiškam bendravimui bei emocijų raiškai per judesį.

Judriųjų žaidimų / pratimų metu laviname fizines kūno galimybes – kūno lankstumą, mobilumą, ištvermę ir koordinaciją.

Du kartus per metus organizuojame atviras pamokas tėvams, kuriose šokio ar performanso būdu pademonstruojame užsiėmimų metu įgytą patirtį.

Taip pamažu keliaujame šiuolaikinio šokio link. 🙂

 

3-6 m. vaikams kaina:

60 eur./mėn. – lankant 2 k./sav.

40 eur./ mėn. – lankant 1 k./sav.

 

 

7-10 m. vaikams kaina:

65 eur./mėn. – lankant 2 k./sav.

45 eur./ mėn. – lankant 1 k./sav.

3-4 m. vaikai

Šias šokio pamokas tiksliau būtų galima pavadinti judesio laboratorija arba šokio tyrinėjimu. Pamokėlės netelpa į jokius griežtus rėmus bei pasižymi ryškia veiklos dinamika. Vaikai smalsiai tyrinėja judesį, improvizuoja, o svarbiausia – bendrauja su bendraamžiais. Taip pat, šokio dėka stiprinami raumenys ir lavinamas kūno lankstumas, grakštumas.

5-6 m. vaikai

Šioje grupėje vaikai ne tik improvizuojama, bet ir kuria, mokosi jungti atskirus judesių fragmentus į vientisą šokį. Šios šokio pamokos, tai vaiko saviraiškos skatinimas per judesį. Žinome, jog vaikai mėgsta mėgdžioti suaugusiuosius, žaisti vaidmenų žaidimus, todėl mūsų tikslas juos skatinti, drąsinti pasitikėti savimi ir palaikyti imantis kūrybinės iniciatyvos.

7-10 m. vaikai

Šio amžiaus vaikai mokosi klasikinio ir šiuolaikinio šokio pagrindų, tobulina judesių atlikimo techniką, lavina kūno lankstumą ir kūrybiškumą. Šokio pamokų metu susijungia skirtingos meno rūšys – judesys, muzika, o kartais net ir piešimas. 🙂 Įvairiomis priemonėmis skatiname vaikus atsiskleisti ir kurti, o sukurtus ir išmoktus šokius demonstruojame scenoje.

Fizinė nauda: Per judesio žaidimus vaikas lavina koordinaciją, pusiausvyrą, kūno lankstumą, fizinę ištvermę ir jėgą.

Psichologinė ir emocinė gerovė: Kūrybiniai judesio žaidimai padeda pažinti, suprasti ir valdyti savo emocijas, vystyti kritinį mąstymą, atrasti naujus problemų sprendimo būdus;

Savivoka ir saviraiška: Kūrybinės ir improvizacinės užduotys padeda atrasti savo meninį potencialą, per judesį išreikšti kūrybines mintis ir idėjas, stiprinti savarankiškumą bei pasitikėjimą savimi.

Bendravimas ir tarpasmeniniai santykiai: Grupiniai šokio užsiėmimai padeda vaikams suvokti savo bei kito emocijas, jausmus, lavina socializacijos įgūdžius. Per komandinius ir kūrybinius žaidimus vaikas mokosi bendrauti, bendradarbiauti, pamatyti, suprasti bei prisitaikyti prie kito.

Mokytoja

Emilija Kinčiūtė

Emilija Kinčiūtė

„Šokis niekada nebuvo nutolęs nuo manęs, aš visą laiką keliavau ir toliau keliauju per gyvenimą šokio žingsniu. Sunkiausiomis ar geriausiomis savo gyvenimo dienomis AŠ ŠOKU. Šoku liūdesį, nusivylimą, džiaugsmą ir meilę, visą tai, ką tuo metu išgyvenu ir jaučiu. Šokis yra grožis, tai jausmų ir vidinio pasaulio išraiška. To ir siekiu čia – padėti studijos nariams atsiskleisti, išreikšti save per kūrybišką judesį.“

 

Užsiėmimai

Šokiai vaikams
Vaikai
Šokiai paaugliams
Paaugliai
Šokiai suaugusiems
Suaugusieji